AJUTOARE: 450 milioane lei pentru închiderea de mine

Posted on 24 noiembrie 2016

0


ultima-tona-de-carbune-mina-petrilaComisia Europeană a constatat că proiectul României de a acorda un sprijin în valoare de 447,8 milioane RON pentru atenuarea impactului social și de mediu produs de închiderea a două mine de cărbune necompetitive până în 2018 este conform cu normele UE în materie de ajutoare de stat. Concluzia Comisiei a fost că sprijinul nu va denatura concurența în mod nejustificat.

 

În urma deciziei României de închidere a două unități miniere necompetitive, aceasta a notificat Comisiei, în noiembrie 2016, că intenționează să acorde o finanțare publică în valoare de 447,8 milioane RON (aproximativ 99 de milioane EUR) pentru a se asigura că închiderea respectivelor unități se desfășoară în condiții corespunzătoare.

Responsabilitatea luării deciziilor de a închide sau nu minele de cărbune deținute de stat revine statelor membre. În conformitate cu normele UE în materie de ajutoare de stat, în special Decizia 2010/787/UE a Consiliului, statele membre pot sprijini închiderea minelor de cărbune necompetitive în vederea atenuării impactului social și de mediu.

Din evaluarea Comisiei a reieșit că, în conformitate cu Decizia Consiliului, ajutorul vizează facilitarea procesului de închidere, urmând ca un sprijin financiar în valoare totală de 233,7 milioane RON (aproximativ 52 de milioane EUR) să fie acordat lucrătorilor care își vor pierde locul de muncă ca urmare a închiderii minelor. Sprijinul de stat va servi, în special, la finanțarea salariilor compensatorii pentru personalul disponibilizat, a programelor de reconversie profesională destinate foștilor angajați și a altor prestații sociale pentru respectivii lucrători. Acest sprijin va fi utilizat, de asemenea, pentru întreprinderea măsurilor necesare de siguranță în subteran care au legătură cu închiderea minelor, pentru reabilitarea arealelor miniere și pentru recultivarea terenurilor după închiderea minelor. Cu restul ajutorului, adică 214,1 milioane RON (aproximativ 47 de milioane EUR), se vor acoperi pierderile de producție ale minelor până la închidere. DETALII

 

Reclame
Posted in: EUROPA