PANOUL CORUPŢILOR: Funcţionari publici, slugă la doi stăpâni

Posted on 11 ianuarie 2012

0


AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE constată, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților prevăzute în
Legea nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare.

– PANOUL CORUPŢILOR –

– Referent în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București. GHINEA AURORA EUGENIA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01.08.2006 – 31.12.2010, întrucât a deţinut simultan atât funcția de referent în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, cât și funcțiile de referent la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Marie Curie”, referent de specialitate la Spitalul de Psihiatrie TITAN “Dr. Constantin Gogos”, membru în comisii la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar și secretară a Comisiei de Litigii din cadrul Colegiului Medicilor Dentiști din București.

– Primar în cadrul Primăriei Comunei Trivalea-Moșteni, Județul Teleorman. TIU NICOLAE, în calitate Primar în cadrul Primăriei Comunei Trivalea-Moșteni, Județul Teleorman, se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 18.05.2009, ca urmare a exercitării de către soția acestuia, TIU Valentina, a funcției de referent în cadrul Compartimentului Juridic, Asistență Socială, Stare Civilă, Culturală în cadrul Primăriei Comunei Trivalea-Moșteni (compartiment aflat în subordinea directă a primarului).

– Viceprimar al Municipiului Curtea de Argeș, Județul Argeș. VASILESCU COSTINEL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19.06.2008 – 08.07.2009, respectiv 19.06.2008 – prezent, întrucât a deţinut simultan funcția de Viceprimar al Municipiului Curtea de Argeș, Județul Argeș, cât și funcția de administrator în cadrul “S.C. UNO IMPEX S.R.L.”, respectiv “S.C. AUTO SERV QUALITY 2006 S.R.L.”

– Funcționar public în cadrul Primăriei Orașului Popești-Leordeni, Județul Ilfov. NICULAE DANIELA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 11.04.2005  – 12.11.2009, întrucât a deținut, simultan, atât calitatea de funcționar public în cadrul Orașului Popești-Leordeni, Județul Ilfov, cât și funcția de administrator în cadrul ”S.C. CRIDAV PRIM S.R.L.”.

– Fost Director coordonator în cadrul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Maramureș – Centrul Județean Maramureș. VEREȘ MIRELA ANA s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 28.05.2009 – 02.11.2009, întrucât, simultan cu deținerea calității de funcționar public – Director coordonator în cadrul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Maramureș, a deținut și calitățile de administrator la S.C. SESSLER IMPEX S.R.L. și GRUPUL DE VALORIFICARE A PRODUSELOR AGRICOLE MARAMUREȘ S.R.L., respectiv comerciant persoană fizică.

– Funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Galați. POPA MARIA s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25.05.2009 – 30.06.2009, întrucât a deținut, simultan, atât calitatea de funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Galați, cât și calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul ”POPA NĂSTASĂ MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”.

– Director coordonator în cadrul Clubului Sportiv Municipal Călăraşi. DINCĂ VIOREL s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23.05.2009-21.10.2009, întrucât, simultan cu deținerea funcţiei de Director coordonator în cadrul Clubului Sportiv Municipal Călăraşi, a deținut și calitatea de administrator în cadrul  S.C. DOMADI S.R.L., respectiv în cadrul S.C. MISTER DD CONSULTING S.R.L.

– Viceprimar al Comunei Becicherecu Mic, Județul Timiș. RADU DĂNUȚ s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17.06.2008-29.10.2009, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Viceprimar al Comunei Becicherecu Mic, Județul Timiș, cât și calitatea de administrator în cadrul ”S.C. ADRIATAR 2001 S.R.L.”.

– Fost Secretar General al Guvernului României în perioada 5.01.2009 – 25.11.2011. ANDREESCU DANIELA NICOLETA, în calitate de Secretar General al Guvernului României, a încălcat dispozițiile legale referitoare la conflictul de interese în materie administrativă, întrucât a avizat Nota Regiei Autonome – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (R.A. – A.P.P.S.) nr. 5968/21.05.2010 privind atribuirea unui spațiu de 105,2 mp, pentru o perioadă de 1 an, Asociaţiei Clubul de Pescuit Sportiv Delta Fishing – asociație în cadrul căreia TEODORESCU Aurel, soțul lui ANDREESCU Daniela Nicoleta, deține calitatea de Președinte și membru fondator, respectiv aprobarea extinderii termenului pentru acest spațiu, de la 1 la 5 ani.

– Consilier local. OLARU ALEXANDRU s-a aflat în stare de incompatibilitate ca urmare a încheierii, pe perioada exercitării mandatului de Consilier local în cadrul Consiliului Local Cernavodă, a unui contract de procurare produse, în valoare totală de 2.380 Lei, între S.C. OXIPEST & ALEX S.R.L. (în cadrul căreia are calitatea de asociat și administrator) și Primăria Orașului Cernavodă.

– Consilier judeţean. ANATOLI LIBER se află în stare de incompatibilitate, începând cu data de 22.09.2008,  întrucât, simultan cu deținerea calității de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin, deține și funcțiile de Președinte al Consiliului de Administrație, respectiv de Director General în cadrul S.C. AQUACARAȘ S.A.

– Funcţionar public. PARASCHIVESCU TRAIAN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16.04.2007- 14.07.2009, întrucât a deținut, simultan, atât calitatea de funcționar public în cadrul Consiliului Județean Giurgiu, cât și calitatea de administrator în cadrul S.C. ATID S.R.L.

– Secretar primărie. MACOVEI VASILE s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 01.10.2006 – 31.12.2009, întrucât a deținut, simultan, funcțiile publice de referent în cadrul Primăriei Cozmești, Județul Iași, respectiv Secretar al Comunei Cozmești și calitatea de informatician la Școala de Arte și Meserii Cozmești.

– Deputat. BLEOTU VASILE se află în stare de incompatibilitate, începând cu data de 20.12.2007 – în prezent, întrucât deține, simultan, atât calitatea de Deputat în Parlamentul României, cât și funcția Director economic în cadrul Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (F.G.D.B.).

Reclame
Posted in: ADMINISTRATIE